• Zápis do 1. třídy

  ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZŠ A MŠ MÍROVÁ 81, MIMOŇ, p.o. Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to v termínu od 1. 4. do 15. 4. 2020. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy (IS datové schránky: x3emfgp) 2. e-mailem s uznávaným[…]

 • Uzavření MŠ

  Sdělení pro rodiče – dočasné přerušení provozu mateřské školy Z organizačních důvodů a vzhledem k závažné epidemiologické situaci v České republice a po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy rozhodla o dočasném přerušení provozu mateřské školy s účinností od 23. 3. 2020 do odvolání. Rozhodnutí je v souladu s §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění. V nouzovém režimu bude otevřena třída mateřské školy při ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace v ulici Eliášova pro[…]

 • Vzdálené vzdělávání žáků

  Vážení rodiče, vzhledem k zákazu osobní přítomnosti žáků na školách vám budou zasílány informace a učivo pro vaše děti prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři. Prosím vás o spolupráci a komunikaci s vyučujícími jednotlivých předmětů. Pokud se Vám nepodaří přihlášení k systému Bakaláři, nebo nemáte doposud přihlašovací údaje, kontaktujte Vašeho třídního učitele, popřípadě pište na  –  komendazs@seznam.cz. Děkujeme. Ředitelka školy Mgr. Monika Novotná

 • Uzavření školy

  Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 Na základě nařízení MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základní škola, školní družina a DDM Vážka budou od 11. 3. 2020 do odvolání uzavřeny. Mimořádné opatření[…]

 • V SÍTI: Za školou

  V rámci prevence zneužívání dětí na internetu zhlédnou naši žáci dne 18. 3. 2020 dokumentární film V SÍTI: Za školou. Po konzultacích s odborníky a zkušenostech z testovacích projekcí je tento film doporučen nejdříve od 11 let. Pro tuto věkovou skupinu dětí je projekce navržena tak, aby při jejím zhlédnutí nedocházelo k traumatizaci dětských diváků. Bezprostředně po zhlédnutí filmu bude následovat diskuze k tomuto závažnému a aktuálnímu tématu s třídními učiteli. V případě nesouhlasu s účastí informujte třídní učitele.

Psychologické konzultace

Autor: Radek Vlach 22.3.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Psychologické konzultace

Vážení rodiče, vedení školy Vám i Vašim dětem nabízí možnost písemné psychologické konzultace se školní psycholožkou, Mgr. L. Vašákovou. Z tohoto důvodu byla speciálně založena emailová adresa, na které můžete získat odbornou radu při řešení osobních, výukových i výchovných problémů Vašich dětí a Vašich obtížných životních situací. Se svými dotazy se nebojte obrátit na adresu: Vasakova.psycholog@seznam.cz Konzultace mají výhradně důvěrný charakter.

Zápis do 1. třídy

Autor: Radek Vlach 20.3.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZŠ A MŠ MÍROVÁ 81, MIMOŇ, p.o. Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to v termínu od 1. 4. do 15. 4. 2020. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy (IS datové schránky: x3emfgp) 2. e-mailem s uznávaným[…]

Uzavření MŠ

Autor: Radek Vlach 19.3.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření MŠ

Sdělení pro rodiče – dočasné přerušení provozu mateřské školy Z organizačních důvodů a vzhledem k závažné epidemiologické situaci v České republice a po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy rozhodla o dočasném přerušení provozu mateřské školy s účinností od 23. 3. 2020 do odvolání. Rozhodnutí je v souladu s §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění. V nouzovém režimu bude otevřena třída mateřské školy při ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace v ulici Eliášova pro[…]

Vzdálené vzdělávání žáků

Autor: Radek Vlach 14.3.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzdálené vzdělávání žáků

Vážení rodiče, vzhledem k zákazu osobní přítomnosti žáků na školách vám budou zasílány informace a učivo pro vaše děti prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Bakaláři. Prosím vás o spolupráci a komunikaci s vyučujícími jednotlivých předmětů. Pokud se Vám nepodaří přihlášení k systému Bakaláři, nebo nemáte doposud přihlašovací údaje, kontaktujte Vašeho třídního učitele, popřípadě pište na  –  komendazs@seznam.cz. Děkujeme. Ředitelka školy Mgr. Monika Novotná

Uzavření školy

Autor: Radek Vlach 10.3.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření školy

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 Na základě nařízení MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základní škola, školní družina a DDM Vážka budou od 11. 3. 2020 do odvolání uzavřeny. Mimořádné opatření[…]

V SÍTI: Za školou

Autor: Mgr. Eva Majlišová 6.3.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem V SÍTI: Za školou

V rámci prevence zneužívání dětí na internetu zhlédnou naši žáci dne 18. 3. 2020 dokumentární film V SÍTI: Za školou. Po konzultacích s odborníky a zkušenostech z testovacích projekcí je tento film doporučen nejdříve od 11 let. Pro tuto věkovou skupinu dětí je projekce navržena tak, aby při jejím zhlédnutí nedocházelo k traumatizaci dětských diváků. Bezprostředně po zhlédnutí filmu bude následovat diskuze k tomuto závažnému a aktuálnímu tématu s třídními učiteli. V případě nesouhlasu s účastí informujte třídní učitele.

COVID-19 – sdělení rodičům

Autor: Mgr. Eva Majlišová 5.3.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem COVID-19 – sdělení rodičům

Žádáme rodiče, kteří se chystají se svými dětmi na jarní prázdniny do zahraničí, aby se vyhnuli rizikovým oblastem výskytu tohoto onemocnění. V případě návštěvy této oblasti nebo kontaktu s rizikovou osobou informujte, prosím, ihned školu a dítě ponechte 14 dní v karanténě. Dále se řiďte doporučením KHS. Základní opatření k prevenci šíření koronaviru Další informace naleznete na těchto webových stránkách: www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru www.khslbc.cz/koronavirus

Masopust

Autor: Mgr. Kateřina Různarová 3.3.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Masopust

Masopustní veselí jsme si užili v pátek 28. 2.  Žáci se seznámili s historií, zvyky a tradicemi tohoto období od Tří králů až po Velikonoce. Rej masek pokračoval i ve školní družině. 

Návštěva Ekocentra Brniště

Autor: Mgr. Kateřina Různarová 3.3.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva Ekocentra Brniště

Navštívili jsme místní zemědělské družstvo, abychom se blíže seznámili s chovem hospodářských zvířat a zpracovávání mléka. Největší zájem měly děti jako vždy o malá telátka. Za pěkný zážitek děkuje třída IV. A  a  IV. B.  

Bruslení

Autor: Mgr. Kateřina Různarová 19.2.2020 Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bruslení

Vezměte brusle a přidejte se k nám! Opět pravidelně jezdíme bruslit  do sportovní haly v České Lípě.